Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Các phòng ban chuyên môn

Xem với cỡ chữAA

Các phòng, ban và đơn vị

(14:36 | 16/08/2017)

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

  1. Văn phòng sở:

-          Điện thoại: 02973.862.017

-          Điện thoại: 02973.873.751

-          Điện thoại: 02973.866.113

  1. Thanh tra sở:

-          Điện thoại: 02973.862.017

  1. Phòng Quản Lý Ngân Sách:

-          Điện thoại: 02973.946.645

  1. Phòng Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp:

-          Điện thoại: 02973.869.235

  1. Phòng Tài Chính Đầu Tư:

-          Điện thoại: 02973.869.546

  1. Phòng Quản Lý GIá - Công Sản:

-          Điện thoại: 02973.866.489