TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác phổ biến, GDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:57 | 30/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:57 | 31/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý các dự thảo trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:44 | 24/05/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:46 | 26/06/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 05/11/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 30/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn bản, trình HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2019

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:40 | 01/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:40 | 30/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Quy chế kiểm toán nội bộ và chuẩn mực kiểm toán nội bộ và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp KTNB

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:20 | 15/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:20 | 20/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến