Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn bản, trình HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:46 | 27/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:47 | 27/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham gia ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh KG

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:16 | 26/10/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:10 | 26/11/2018)

Hết hạn lấy ý kiến