TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 05/11/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 30/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn bản, trình HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2019

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:40 | 01/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:40 | 30/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Quy chế kiểm toán nội bộ và chuẩn mực kiểm toán nội bộ và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp KTNB

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:20 | 15/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:20 | 20/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn bản, trình HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:46 | 27/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:47 | 27/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham gia ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh KG

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:16 | 26/10/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:10 | 26/11/2018)

Hết hạn lấy ý kiến