Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin lãnh đạo

Xem với cỡ chữAA

Thông tin lãnh đạo

(14:40 | 16/08/2017)

I. GIÁM ĐỐC:

 

-          Trần Minh Khoa

-          Điện thoại cơ quan: 02973.863831

-          E-mail: tmkhoa.stc@kiengiang.gov.vn

 

II. PHÓ GIÁM ĐỐC:

 

1.    Nguyễn Văn Tươi

-          Điện thoại cơ quan: 02973.869374

-          E-mail: nvtuoi.stc@kiengiang.gov.vn

 

2.      Nguyễn Quốc Khởi

-          Điện thoại cơ quan: 02973.502961

-          E-mail: nqkhoi.stc@kiengiang.gov.vn

 

3.      Đoàn Văn Đức

-          E-mail: dvduc.stc@kiengiang.gov.vn