Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin chuyên ngành

 • Khai giảng lớp bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng an ninh năm 2019 cho công chức Sở Tài chính

  (09:01 | 10/08/2019)

  Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc giao chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng năm 2019; tháng 6/2019 Sở Tài chính đã ban hành kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng đối tượng 4 cho công chức của Sở Tài chính.

 • Định mức chi tặng quà chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  (16:28 | 07/06/2019)

  Nhằm tổ chức thực hiện tốt nội dung Luật Người cao tuổi ban hành ngày 23/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người cao tuổi; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

 • Phương án sắp xếp xe Ô tô công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  (10:32 | 05/06/2019)

  Ngày 22/4/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Tài chính dự thảo Phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô công của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 • Chính sách hỗ trợ lãi suất vay thương mại đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp.

  (15:05 | 28/05/2019)

  Nhằm giúp các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tiếp cận hỗ trợ lãi suất vay thương mại theo nội dung Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang tham mưu cho UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 • Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng kể từ ngày 01/7/2019

  (07:37 | 13/05/2019)

  Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành.

 • Tập huấn sử dụng phần mềm khai thác báo cáo tài chính

  (08:49 | 12/04/2019)

  Ngày 12/4/2019, tại hội trường, Sở Tài chính phối hợp với công ty TNHH Công nghệ thông tin HCM Việt Nam tiến hành đào tạo tập huấn hướng dẫn sử dụng chương trình khai thác báo cáo tài chính.

 • HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008

  (15:11 | 29/03/2019)

  Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt Quyết định 144), sau khi Quyết định số 144 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 phê duyệt Đề án áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp tỉnh Kiên Giang gia đoạn 2006-2020. Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang là đơn vị duy nhất và đầu tiên được chọn để triển khai thí điểm việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000

 • Kết quả kiểm tra giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

  (16:23 | 25/02/2019)

  Thực hiện chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Sở Tài chính thành lập đoàn kiểm tra 13 điểm bán hàng bình ổn giá; 25 điểm bến đò, phà; 34 điểm trông giữ xe, 16 trung tâm thương mại và chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 • Sở Tài chính tổ chức kiểm tra giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

  (16:27 | 04/01/2019)

  Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Sở Tài chính xây dựng kế hoạch cho hoạt động thanh tra chuyên ngành, chủ động triển khai các hoạt động kiểm tra nhằm kiểm soát giá cả thị trưiờng, kịp thời xử lý các trường họp không chấp hành quy định của pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh.

 • Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Sở Tài chính

  (07:40 | 21/12/2018)

  Năm 2018, Thanh tra Sở Tài chính Kiên Giang đã thực hiện sáu cuộc thanh tra hành chính, hai cuộc kiểm tra chuyên ngành, đạt 100% so với kế hoạch cả năm 2018.