TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation Linkschitietvb

Số hiệu 08/BC-STC
Trích yếu nội dung Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tài chính tham mưu soạn thảo năm 2020
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 21/01/2020
Ngày có hiệu lực 21/01/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Tài chính
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tươi
Download 08-BC-STCsigned_20210122044104777770_20210727091713449440 RA SOAT VAN BAN 2020.pdf

Văn bản mới