Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 45

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
20/2020/TT-BTC Chính phủ Thông tư Quản lý Giá - Công sản Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công 17/04/2020
05/2020/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giá Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 10/04/2020
293/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tài chính ngân sách Quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/01/2020
285/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Ngân sách nhà nước Sửa đổi nội dung chi và bổ sung mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/01/2020
284/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tài chính ngân sách Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/01/2020
283/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tài chính ngân sách Quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/01/2020
08/2019/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Tài chính ngân sách Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 09/05/2019