Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 39

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
08/2019/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Tài chính ngân sách Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 09/05/2019
07/2019/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giá Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/04/2019
04/2019/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giá Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 17/04/2019
03/2019/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Quản lý Giá - Công sản Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/04/2019
02/2019/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giá Về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng quy định đơn giá bồi thường về cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/02/2019
186/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Ngân sách nhà nước Bổ sung nội dung của phần Ghi chú tại Bảng quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 14/12/2018
185/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Quản lý Giá - Công sản Quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2018