TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
342/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tài chính ngân sách Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/07/2020
341/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tài chính ngân sách Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/07/2020
344/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tài chính ngân sách Quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/07/2020
331/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tài chính ngân sách Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 20/07/2020
20/2020/TT-BTC Chính phủ Thông tư Quản lý Giá - Công sản Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công 17/04/2020
05/2020/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giá Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 10/04/2020
293/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tài chính ngân sách Quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/01/2020