TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
16/TB-STC Sở Tài chính Thông báo Quản lý Giá - Công sản Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản 17/05/2022
138/QĐ-STC Sở Tài chính Quyết định Quản lý Giá - Công sản Phê duyệt giá khởi điểm thanh lý tài sản theo hình thức bán đấu giá đối với tài sản là 10 xe ô tô đã qua sử dụng theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 và Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP 04/05/2022
13/QĐ-STC Sở Tài chính Quyết định Ngân sách nhà nước Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 11/01/2022
08/QĐ-STC Sở Tài chính Quyết định Ngân sách nhà nước Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 tỉnh Kiên Giang 07/01/2022
396/QĐ-STC Sở Tài chính Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc bổ nhiệm công chức 16/12/2021
50/TB-STC Sở Tài chính Thông báo Các lĩnh vực khác Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang 07/12/2021
377/QĐ-STC Sở Tài chính Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Quy chế Tiếp công dân của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang 07/12/2021