TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
89/QĐ-STC Sở Tài chính Quyết định Các lĩnh vực khác Phân công nhiệm vụ phụ trách phòng Quản lý ngân sách 10/04/2023
69/QĐ-STC Sở Tài chính Quyết định Các lĩnh vực khác Bổ nhiệm lại công chức (Ngô Sê Al) 29/03/2023
63/QĐ-STC Sở Tài chính Quyết định Các lĩnh vực khác Điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (Nguyễn Công Thưởng) 22/03/2023
62/QĐ-STC Sở Tài chính Quyết định Các lĩnh vực khác Điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (Nguyễn Tấn Dương) 22/03/2023
30/BC-STC Sở Tài chính Báo cáo Các lĩnh vực khác kết quả kiểm tra hoạt động tài chính kế toán năm 2022 17/02/2023
11/QĐ-STC Sở Tài chính Quyết định Các lĩnh vực khác thành lập Tổ tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2022 17/02/2023
50/BC-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Tài chính ngân sách Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2022 14/02/2023