TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2015/STC-QLNS Sở Tài chính Công văn điều hành Hành chính sự nghiệp; Ngân sách nhà nước Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Đối với UBND huyện, thành phố) 27/09/2022
1883/STC-TCHCSN Sở Tài chính Công văn điều hành Ngân sách nhà nước; Hành chính sự nghiệp Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Đối với Sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh) 13/09/2022
20/TB-STC Sở Tài chính Thông báo Quản lý Giá - Công sản Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 27/06/2022
16/TB-STC Sở Tài chính Thông báo Quản lý Giá - Công sản Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản 17/05/2022
138/QĐ-STC Sở Tài chính Quyết định Quản lý Giá - Công sản Phê duyệt giá khởi điểm thanh lý tài sản theo hình thức bán đấu giá đối với tài sản là 10 xe ô tô đã qua sử dụng theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 và Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP 04/05/2022
44/BC-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Ngân sách nhà nước Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 và các năm trước chưa thực hiện của tỉnh Kiên Giang 27/01/2022
36/BC-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Ngân sách nhà nước Về tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2021 25/01/2022