TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
150/BC-STC Sở Tài chính Báo cáo Các lĩnh vực khác; Giá Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về giá để bãi bỏ, ban hành mới phù hợp với các quy định tại Luật Giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 11/04/2024
36/KH-STC Sở Tài chính Kế hoạch Các lĩnh vực khác Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 05/04/2024
21/GM-STC Sở Tài chính Báo cáo Giá; Quản lý Giá - Công sản Tham gia chào giá dịch vụ thẩm định tài sản 27/03/2024
113/BC-STC Sở Tài chính Báo cáo Các lĩnh vực khác Kết quả thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023 22/03/2024
112/BC-STC Sở Tài chính Báo cáo Các lĩnh vực khác Tình hình thực hiện Quy tắc ứng xử tại Sở Tài chính năm 2023 22/03/2024
111/BC-STC Sở Tài chính Báo cáo Các lĩnh vực khác Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2023 22/03/2024
54/BC-STC Sở Tài chính Báo cáo Hành chính sự nghiệp; Tài chính ngân sách Kết quả tự kiểm tra hoạt động tài chính kế toán năm 2023 08/03/2024