Tập huấn sử dụng phần mềm khai thác báo cáo tài chính
(08:49 | 12/04/2019)

Ngày 12/4/2019, tại hội trường, Sở Tài chính phối hợp với công ty TNHH Công nghệ thông tin HCM Việt Nam tiến hành đào tạo tập huấn hướng dẫn sử dụng chương trình khai thác báo cáo tài chính.

Tham dự khóa tập huấn có hơn 50 học viên là lãnh đạo và chuyên viên chuyên môn các phòng nghiệp vụ của Sở và phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh.

                       Ông Nguyễn Minh Quân, Công Ty TNHH Công nghệ thông tin                             hướng dẫn cho các học viên  sử dụng phần mềm

Ông Nguyễn Minh Quân, đại diện cho Công ty sẽ trực tiếp hướng dẫn cho học viên các nội dung cơ bản của phần mềm. Nội dung là hướng dẫn sử dụng chương trình khai thác báo cáo tài chính phiên bản 1.0 do công ty TNHH Công nghệ thông tin HCM Việt Nam nghiên cứu và phát triển; bao gồm những nội dung chính như:

- Khai thác báo cáo điều hành, báo cáo quyết toán và các báo cáo đặc thù của địa phương.

- Khai thác công thức chỉ tiêu, tạo mẫu báo cáo theo yêu cầu.

- Tra cứu số liệu theo 12 đoạn mã theo công thức, chỉ tiêu…

- Các trích xuất dữ liệu báo cáo gửi Bộ Tài chính.

- Hỗ trợ công tác tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018.

Khóa tập huấn này sẽ trang bị kiến thức, khai thác tốt số liệu báo cáo trên phần mềm Tabmis và QLNS, giúp cho công chức nghiệp vụ của ngành tài chính trích xuất dữ liệu nhanh chóng để phục vụ cho công tác tổng hợp, báo cáo và quyết toán ngân sách hàng năm được thuận lợi và nhanh chóng hơn.

Công Thưởng