Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Kết quả kiểm tra giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

(16:23 | 25/02/2019)

Thực hiện chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Sở Tài chính thành lập đoàn kiểm tra 13 điểm bán hàng bình ổn giá; 25 điểm bến đò, phà; 34 điểm trông giữ xe, 16 trung tâm thương mại và chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Kiểm tra bán hàng bình ổn giá: Qua kiểm tra, kết quả có 3 đơn vị có đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, giá bán ở những nơi đó thấp hơn tại Siêu thị CoopMart Kiên Giang, CoopMart Rạch Giá từ 0 – 50% (Theo cam kết của doanh nghiệp). Các đơn vị bán hàng tương đối đúng so với danh mục hàng hóa đã kê khai với Sở Tài chính, lượng hàng hóa phong phú, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân ở địa phương. 
Kiểm tra giá dịch vụ bến phà, đò; điểm trông giữ xe: Đa phần các điểm bến đò, phà thu giá đúng theo quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và một số bến có niêm yết giá dịch vụ. Phần lớn các điểm trông giữ xe có niêm yết giá và thu giá đúng quy định theo quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
Kiểm trá niêm yết giá tại các Trung tâm thương mại và chợ: Đa số các hộ kinh doanh tại các điểm chợ và Trung tâm thương mại điều ý thức được việc niêm yết giá hàng hóa là cần thiết (giá cả rõ ràng) nhằm tạo điều kiện thuận lợi người mua dễ mua, người bán dễ bán thể hiện nếp sống văn minh trong kinh doanh mua bán.
Tuy nhiên quá kiểm tra cũng phát hiện và chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế:
Một số điểm bến đò, phà không niêm yết giá hoặc có niêm yết giá nhưng không rõ ràng, để nơi khó nhìn, hay niêm yết giá nhưng căn cứ theo quyết định cũ số 25/2012/QĐ-UBND tỉnh đã hết hiệu lực. Qua đó, đã lập biên bản nhắc nhỡ 24 điểm bến đò, phà trong việc thực hiện việc niêm yết giá, thu giá dịch vụ sử dụng đò, phà. Ngoài ra, còn một điểm bến đò, phà Sở Tài chính đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm, qua đó đã lập biên bản vi phạm hành chính và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 750.000đ.
Một vài điểm trông giữ xe chưa niêm yết giá hoặc có niêm yết giá nhưng không rõ ràng, bảng niêm yết giá để nơi khó nhìn và thu giá cao hơn giá quy định từ 1.000đ đến 2.000đ/xe/lượt. Qua đó, đã lập biên bản nhắc nhở, buộc 31 điểm trông giữ xe cam kết thực hiện niêm yết giá và thu giá đúng theo quy định. Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 điểm trông giữ xe với tổng số tiền 2.250.000đ (do đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm). Ngoài ra, qua kiểm tra nhận thấy còn một số Trung tâm Y tế còn thực hiện hình thức chỉ định thầu đối với mặt bằng trông giữ xe là không đúng quy định. 
Một số hộ kinh doanh có niêm yết giá nhưng đa số niêm yết chưa rõ ràng, dễ gây nhằm lẫn cho khách hàng như: niêm yết giá thiếu số (không đủ số tiền hoặc ghi đơn vị tính là K), niêm yết giá và mã hàng cùng nhau làm cho khách hàng không nhận rõ là số tiền giá bao nhiêu, đặc biệt một ít lô, sạp không niêm yết giá. Đoàn kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở và hướng dẫn các tiểu thương phải thực hiện việc niêm yết giá đầy đủ và đúng theo quy định. 
Qua kết quả kiểm tra, sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung sau:
Đối với các bến đò, phà và các điểm trông giữ xe: Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thường xuyên tăng cường, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và thu đúng giá niêm yết theo quy định tại quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đối với các bến đò, phà và quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét điều chỉnh giá đối với cự ly dòng sông trên và dưới 500m cho phù hợp tại các bến đò, phà.
Đối với các Trung tâm thương mại và chợ: Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thường xuyên tăng cường phối hợp với Quản lý thị trường trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá đúng quy định trên địa bàn quản lý.

Văn Sơn (Ảnh bìa Công Thưởng)