Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

(15:22 | 07/07/2020)

Sáng ngày 07/7/2020, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính ngân sách tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp Thủ Tướng chính phủ Nguyên Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; đại diện một số bộ, ban, ngành; lãnh đạo các địa phương tại 63 điểm cầu trên cả nước. Về phía Bộ Tài chính có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, các đồng chí Thứ trưởng cùng Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính,  Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo công tác tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang

Theo đó, 6 tháng đầu năm tổng thu NSNN ước đạt 668,7 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 41,8% dự toán (cùng kỳ năm 2019 đạt 51,7%); thu ngân sách địa phương đạt 47,4% dự toán (cùng kỳ năm 2019 đạt 54,6%). Cả nước có 34/63 địa phương thu 6 tháng đạt trên 50% dự toán; không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số thì chỉ có 14/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán; 30/63 địa phương tiến độ thực hiện thu đạt dưới 45% dự toán.

Chi NSNN 6 tháng đầu năm đạt 729,4 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% dự toán. Nhìn chung, công tác điều hành chi NSNN được thực hiện chủ động, đảm bảo chặt chẽ, đúng chính sách, chế độ.

Trước những diễn biến phức tạp và dự báo tác động của đại dịch Covid-19, để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2020; quyết tâm thu đạt mức cao nhất dự toán Quốc hội quyết định. Theo đó, cơ quan thuế, hải quan tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thuế, phí hỗ trợ cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh; quản lý thu phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu.

Cùng với đó, tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi NSNN...; chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2021-2023.

CT