Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Khảo sát nội dung các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

(10:45 | 26/06/2020)

Sáng nay, ngày 26/6/2020, Sở Tài chính tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đến khảo sát nội dung các văn bản Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp lần thứ 19 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX dự kiến diễn ra vào ngày 16/7 và 17/7/2020.

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh V/v khảo sát các nội dung các dự thảo văn bản thuộc lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, tài nguyên môi trường trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Khóa IX; theo đó, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 07 dự thảo bao gồm 03 báo cáo thường niên (Báo cáo tình hình ước thực hiện tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện tài chính ngân sách năm 2019 so sánh với ước thực hiện năm 2020; Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãnh phí 6 tháng đầu năm 2020), 01 văn bản cá biệt (Nghị quyết dự toán ngân sách triển khai thực hiện kế hoạch giường cách ly và giường bệnh tại cơ sở y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19) và 04 văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;  Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung chi, mức chi hỗ trợ nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang).

Đồng  chí Ngô Trung Nguyên, Phó Ban Kinh tế ngân sách,Tưởng đoàn khảo sát

Đồng chí Ngô Trung Nguyên, Phó Ban Kinh tế ngân sách của HĐND tỉnh, Trưởng đoàn

Đoàn khảo sát do Đồng chí Ngô Trung Nguyên, Phó Ban Kinh tế ngân sách của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên là các Ủy viên của Ban; ngoài ra còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Ban: Dân tộc, Văn hóa xã hội, Pháp chế của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Chín, giám đốc Sở Tài chính cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ tiếp và làm việc với đoàn. Qua nội dung báo cáo về công tác chuẩn bị các dự thảo của Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh đến nay đã hoàn thành, các đồng chí trong đoàn khảo sát đánh giá cao chất lượng của các dự thảo, số liệu rõ ràng, thuyết minh cụ thể và đã trình UBND tỉnh ký để chuẩn bị trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

Sau cuộc khảo sát này, căn cứ các nội dung đã thực hiện như trên, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ sớm thẩm tra các dự thảo văn bản và gửi báo cáo thẩm tra đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX.

Công Thưởng