Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt danh sách các thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức năm 2020

(09:21 | 17/06/2020)

Ngày 16/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức năm 2020 thực hiện theo Kế hoạch 38/KH-UBND ngày 10/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về tuyển dụng công chức năm 2020.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt 337 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức năm 2020, (có danh sách phê duyệt kèm theo) cụ thể như sau: dự thi ngạch chuyên viên có 329 thí sinh và dự thi ngạch cán sự có 08 thí sinh. Trong đó, Sở Tài chính tuyển dụng 03 công chức ngạch chuyên viên theo Đề án vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Cụ thể như sau: vị trí hành chính tổng hợp làm việc tại Văn phòng Sở Tài chính tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 14, cần tuyển là 01; vị trí Quản lý ngân sách làm việc tại phòng Quản lý ngân sách tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 25, cần tuyển là 01; vị trí Quản lý dự án đầu tư làm việc tại phòng Tài chính đầu tư tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 01, cần tuyển là 01.

Theo quy định Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020, có trách nhiệm niêm yết, công khai danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức năm 2020 trên phương tiện thông tin đại chúng.

VAN LANG

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1384_QD-UBNDsigned_202006170834305050.pdf; 38_KH-UBNDsigned_202003100142167770.pdf