Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng Khóa đào tạo về đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu và hướng dẫn xây dựng quy trình mua sắm, sửa chữa, thanh quyết toán hồ sơ mua sắm, sửa chữa cho đơn vị hành chính sự nghiệp

(08:37 | 29/10/2019)

Căn cứ thông tư 03/2016/ TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu và nhu cầu thực tế tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Sở Tài chính Kiên Giang phối hợp với Trường Cao đẳng kinh tế Tài chính Vĩnh Long tổ chức Khóa đào tạo về đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu và hướng dẫn xây dựng quy trình mua sắm, sửa chữa, thanh quyết toán hồ sơ mua sắm, sửa chữa cho đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Khóa đào tạo này có hơn 100 học viên thuộc các cơ quan hành chính trong tỉnh; mục tiêu của khóa học này là nhằm nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ đấu thầu, hướng dẫn xây dựng quy trình mua sắm, sửa chữa, thanh quyết toán hồ sơ mua sắm, sửa chữa cho các tổ chức, đáp ứng quy định của Luật Đấu thầu về nhân sự tham gia các hoạt động đấu thầu và quản lý dự án.

                                                   Thạc sỹ Nguyễn Thị Thý Liễu,                                                        Hiệu trưởng Cao đẳng kinh tế Tài chính Vĩnh Long phát biểu khai mạc Khóa đào tạo

Khóa đào tạo kéo dài trong 3 ngày (từ ngày 28/10/209 đến ngày 30/10/2019) sẽ thông qua 6 chuyên đề: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quy trình lựa chọn nhà thầu, Lựa chọn nhà thầu qua mạng, Hợp đồng, Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu. Cuối khóa đào tạo nhà trường sẽ cấp chứng chỉ đấu thầu cho các học viên; đây là cơ sở cho các cơ quan có chức năng thẩm định thành lập Tổ thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Công Thưởng