Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp

(14:04 | 30/09/2019)

Sở Tài chính vừa ban hành kế hoạch số 27/KH-STC ngày 27/9/2019 nhằm phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính tiến tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” thi đua thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Kế hoạch đề ra mục tiêu Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, huy động sức mạnh tổng hợp của công chức, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên các lĩnh vực công tác được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 và giai đoạn 2016 – 2020, góp phần thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nội dung thi đua tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Các tập thể, cá nhân thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Có những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đợt thi đua được diễn ra từ nay đến hết ngày 30/6/2020./.

Thành Trung