Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển

(14:07 | 27/09/2019)

Ngày 10/9/2019, UBND tỉnh ban hành công văn số 1171/UBND-KTCN về việc phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển nhằm chỉ đạo các ngành chức năng hữu quan và các huyện, thành phố có biển phối hợp quản lý chặt chẽ tàu cá hoạt động khai thác trên ngư trường

Xem công văn ở File đính kèm


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1171_UBND-KTCNsigned_201909100149523640.pdf