Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

SỞ TÀI CHÍNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ MỚI

(16:21 | 13/09/2019)

Ngày 09/9/2019, Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành các Quyết định về bổ nhiệm công chức nhằm kiện toàn, bổ sung nhân sự quản lý cho các phòng.

Theo Quyết định trên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang đã bổ nhiệm bà Lư Ngọc Thi, chuyên viên phòng Tài chính hành chính sự nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Bà Lư Ngọc Thi sinh năm 1972, trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thủy Em, kế toán Văn phòng Sở giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Bà Nguyễn Thị Thủy Em, sinh năm 1982, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng.

Thành Trung