Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Khảo sát công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

(16:49 | 01/08/2019)

Ngày 01/8/2019, Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Sở Tài chính về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đoàn khảo sát được thành lập theo  Kế hoạch số 43/KH-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc khảo sát việc ứng dụng Công nghệ - Thông tin trong các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Đoàn khảo sát có 8 thành viên do đồng chí Trần Văn Mứng, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Văn hóa xã hội của HĐND tỉnh làm trưởng Đoàn.

Qua một buổi làm việc, Đoàn khảo sát đánh giá cao kết quả thực hiện các nội dung có lên quan đến ngành trong Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Kiên Giang giai đoạn từ 2016-2020, cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng điện tử). Từ tháng 9/2015 đến nay, hệ thống đã luân chuyển được 34.012 văn bản đến và 14.650 văn bản đi, phục vụ tốt cho công tác quản lý và điều hành của cơ quan, giúp cơ quan tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí in sao tài liệu, thuận tiện trong lưu trữ và tra cứu văn bản.

Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Kiên Giang. Tất cả  công chức của Sở đã sử dụng hộp thư điện tử công vụ thường xuyên trong trao đổi công việc. Trang thông tin điện tử của Sở cũng được cập nhật tin tức thường xuyên, chuyển tải kịp thời những thông tin về hoạt động của ngành cũng như cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính, văn bản chế độ chính sách có liên quan... để phục vụ cho công tác chuyên môn cũng như nhu cầu truy cập thông tin của người dân

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài chính triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ tháng 01/2019 đến nay, đã tiếp nhận và giải quyết được 621 hồ sơ qua hệ thống. Việc sử dụng chữ ký số cũng được triển khai thực hiện trong năm 2018, đến nay các văn bản thông thườngđều đã thực hiện chữ ký số theo quy định.

Ngoài ra, Sở Tài chính còn triển khai sử dụng có hiệu quả các ứng dụng chuyên ngành tài chính do Bộ Tài chính triển khai, phục vụ công tác quản lý, điều hành ngân sách, quản lý tài sản nhà nước gồm: ứng dụng Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách, phần mềm quản lý tài sản nhà nước, hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc TABMIS, ứng dụng Kho dữ liệu NSNN….

Đồng chí Mứng cũng lưu ý Sở Tài chính quan tâm đến chế độ phụ cấp cho lực lượng công chức trực tiếp làm công tác công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, từng bước nghiên cứu để tham mưu cho UBND và HĐND tỉnh sớm ban hành quy định này.