Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn quản lý tài chính, kế toán, tài sản trong các đơn vị sự nghiệp

(10:53 | 30/07/2019)

Sở Tài chính phối hợp Học viện Tài chính – Bộ Tài chính tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai, bồi dưỡng cho các đối tượng kế toán cấp huyện, cấp xã và kế toán hành chính sự nghiệp năm 2019.

Tham gia lớp học có 170 học viên đối tượng là công chức phòng Quản lý ngân sách; công chức, thanh tra viên thuộc Sở Tài chính và kế toán trong các đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Lớp tập huấn diễn ra trong 2,5 ngày từ ngày 29-31/7/2019 các học viên được giảng viên truyền đạt những nội dung về quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, quản lý tài sản trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, chế độ kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp và trao đổi các nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quản lý tài chính, kế toán, tài sản và giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

Qua lớp học này, giúp cho học viên nắm rõ các quy định pháp luật cơ chế tự chủ tài chính và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, cách xác định nguồn kinh phí tiết kiệm, hồ sơ chứng từ để chi từ nguồn kinh phí tiết kiệm cho thu nhập tăng thêm, phúc lợi khen thưởng… Lớp tập huấn này cũng gúp học viên cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công, thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công, thuê tài sản phục vụ hoạt động và điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy... tài sản công theo quy định của pháp luật.

Khai giảng lớp bồi dưỡng tài chính kế toán cấp xã năm 2019 (Ảnh CT)

Lớp thứ 2 diễn ra trong 2.5 ngày từ ngày 31-02/8/2019 các học viên được giảng viên truyền đạt những nội dung về kỷ năng quản lý tài chính, kế toán, tài sản dành cho kế toán các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; những vấn đề chung về quản lý tài chính, ngân sách xã; quy trình quản lý ngân sách xã; tổ chức công tác kế toán ngân sách xã; quản lý tài sản ngân sách xã. Dự kiến lớp học có khoảng 160 học viên là công chức phòng Quản lý ngân sách; công chức, thanh tra viên thuộc Sở Tài chính và kế toán xã, kế toán phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện./.

VAN LANG