Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết công tác tài chính – ngân sách năm 2018

(15:52 | 18/12/2018)

       Ngày 17/12/2018, tại Hội trường của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính, ngân sách năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 

 

       Đến dự Hội nghị có Bà Lê Thị Minh Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ông Nguyễn Đức Chín, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị, cùng với khách mời là đại diện các cơ quan: Cục Thuế, Kho bạc, Hải quan, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thường trực UBND cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi Cục Thuế, Kho bạc các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

        

Đồng chí Nguyễn Đức Chín, Giám đốc Sở Tài chính Kiên Giang phát biểu giải đáp các ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị.

 

       Trong năm 2018, ngành Tài chính đã chủ động chỉ đạo, điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) chặt chẽ, tiết kiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Cụ thể, ước tổng thu ngân sách năm 2018 là 9.950 tỷ đồng, đạt 107,73% so dự toán, tăng 6,78% so thực hiện năm 2017. Tổng chi NSNN Ước thực hiện là 13.561,067 tỷ đồng, bằng 94,3% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Nhiệm vụ chi cơ bản đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo dự toán và tiến độ thực hiện; đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, an ninh – quốc phòng, các chính sách an sinh xã hội, giải quyết kịp thời kinh phí khắc phục thiên tai, dịch bệnh.

       Việc sử dụng dự phòng ngân sách năm 2018 cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và cơ chế quản lý, điều hành ngân sách địa phương. Trong đó, ngân sách tỉnh chi thực hiện một số nhiệm vụ mới phát sinh như sau: Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo là dân tộc Khmer đón tết cổ truyền; tổ chức hội nghị "Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi"; tổ chức đại hội mặt trận tổ quốc cấp xã; kinh phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng các cầu đảm bảo an ninh, an toàn giao thông. Tuy nhiên, điều hành ngân sách năm 2018 vẫn còn một số hạn chế như: Triển khai thu ngân sách chưa toàn diện, còn 4/16 khu vực, sắc thuế thu không đạt dự toán. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp (86% so kế hoạch)

       Đại diện các Sở, ban, ngành, các địa phương đã phát biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong việc điều hành ngân sách tại cơ Sở, ngành, địa phương và được lãnh đạo Sở Tài chính giải đáp tại Hội nghị.

 

        

Đồng chí Lê Thị Minh Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

       Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tài chính trong năm 2018. Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính, các cấp, các ngành, địa phương tăng cường quản lý thu, chống thất thu; siết chặt kỷ luật về chi ngân sách,  chi đúng mục tiêu; xây dựng dự toán ngân sách. Bên cạnh đó Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các cơ quan, ban, ngành, các địa phương để làm tốt hơn nữa dự toán thu, chi ngân sách năm 2019.

       Hội nghị cũng đã đề ra chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2019 của tỉnh nhà, đồng thời triển khai một số giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi công tác điều hành thu, chi ngân sách năm 2019.

Công Thưởng