Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Quý I: Nền kinh tế phát triển khả quan tác động tích cực đến kết quả thu NSNN

(13:15 | 05/06/2018)

Sự phát triển khả quan của nền kinh tế từ cuối năm 2017 đến nay đã tác động tích cực đến kết quả thu nội địa quý I năm 2018

Hoạt động sản xuất - kinh doanh và xuất khẩu quý I năm 2018 tiếp tục đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế ước tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 10 năm gần đây; kinh tế vĩ mô ổn định, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,6% so với cùng kỳ; lạm phát duy trì ở mức thấp (CPI bình quân tăng 2,82%, lạm phát cơ bản bình quân tăng 1,34%); thị trường tài chính, chứng khoán phát triển; xuất khẩu tăng mạnh (22% so cùng kỳ), an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định...

Bên cạnh đó, tình hình cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, đáng chú ý là: chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng, đặc biệt là ở một số đối tác thương mại lớn của Việt Nam; chính sách tiền tệ thắt chặt (tăng lãi suất, kiểm soát luồng vốn), kết hợp với cuộc đua điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế của nhiều nền kinh tế lớn đã và đang có tác động đến dòng vốn đầu tư quốc tế. Ở trong nước, dư địa chính sách tài khóa không còn nhiều, trong khi nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh lớn; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường,... dự báo có tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018.

Tình hình trên có ảnh hưởng đến hoạt động thu, chi NSNN quý I năm 2018. Cụ thể như sau:

Tổng thu NSNN luỹ kế thu quý I ước đạt 308,5 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: thu nội địa đạt 23% dự toán, tăng 7,2%; thu về dầu thô đạt 36,9% dự toán, tăng 13,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 23,5% dự toán, bằng 93,3% so cùng kỳ năm 2017.

Sự phát triển khả quan của nền kinh tế từ cuối năm 2017 đến nay đã tác động tích cực đến kết quả thu nội địa quý I năm 2018. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 22,5% dự toán, tăng 8,7% so cùng kỳ năm 2017; thuế thu nhập cá nhân đạt 27,1% dự toán, tăng 6,7%; các loại phí, lệ phí đạt 24,6% dự toán, tăng 11,3%... Riêng thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 25,7% dự toán, đạt tiến độ cao nhất trong các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh, tăng 14,9% so cùng kỳ năm 2017, do ngoài yếu tố tăng trưởng, thì từ ngày 01/01/2018 toàn bộ số thu từ các doanh nghiệp cổ phần mà nhà nước không nắm cổ phần chi phối được điều chỉnh hạch toán từ khu vực doanh nghiệp nhà nước sang khu vực này. Tuy nhiên, việc điều chỉnh hạch toán thu này, đã làm cho số thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt ở mức trung bình 21,5% dự toán và tăng 6% so cùng kỳ năm 2017.

Chi NSNN quý I ước đạt 290 nghìn tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 8,8% dự toán, bằng 79,9%; chi trả nợ lãi đạt 27,9% dự toán, tăng 7,8%; chi thường xuyên đạt 23,7% dự toán, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2017; đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách.

Riêng tiến độ thực hiện và giải ngân vốn quý I đạt thấp (đạt 9% dự toán, cùng kỳ năm 2017 đạt 12,4% dự toán) do đến hết tháng 02/2018 các bộ, ngành, địa phương mới cơ bản hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án và ảnh hưởng của Tết Nguyên đán.

Cơ quan tài chính các cấp, Kho bạc nhà nước đã thực hiện tốt công tác kiểm soát chi ngân sách đảm bảo đúng chính sách, chế độ thúc đẩy tiết kiệm, chống lãng phí.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến ngày 28/3/2018 đã thực hiện phát hành 40,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của NSTW theo dự toán.               

NGUỒN: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH