Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Tổng hợp tình hình công khai

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo công khai báo cáo ngân sách địa phương năm 2019 trình HĐND tỉnh

(09:53 | 17/12/2018)

​ 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   cong khai nsnn trinh hdnd.pdf