Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

(10:16 | 25/05/2020)

Ngày 22/5/2020, tại Hội trường, Đảng bộ Sở Tài chính long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ và xây dựng Nghị quyết để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến tham dự đại hội có đồng chí Danh Cảnh, Ủy viên BCH Đảng bộ khối, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra kiêm Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 49 đảng viên của 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.

Quang cảnh khai mạc Đại hội (Ảnh: Hoàng Tín)

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tài chính đã triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV đề ra. Đảng ủy sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội Đảng các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo công chức, đảng viên và người lao động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý tài chính ngân sách và quản lý tài sản công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính  khóa XV họp lần thứ nhất (Ảnh: Hoàng Tín)

Theo đó, kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 là 49.807,060 tỷ đồng, tăng 24,3% so kế hoạch; Trong đó, thu nội địa là 48.701,212 tỷ đồng, tăng 54,74% so kế hoạch và chiếm tỷ trọng 97,78% trong tổng thu ngân  sách nhà nước trên địa bàn; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 1.097,277 tỷ đồng, tăng 139,8% so kế hoạch và chiếm 2,22%. Tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 là 59.788,513 tỷ đồng, tăng 6,5% so kế hoạch. Trong đó, chi đầu tư phát triển 16.992,624 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,42% , tăng 8,93% so kế hoạch; chi thường xuyên 41.977,795 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 70,21%. Công tác thẩm tra, quyết toán dự án, công trình xây dựng cơ bản hoàn thành thực hiện đúng quy định, trong giai đoạn 2016-20250 đã thực hiện thẩm tra và trình cấp thẩm quyền phê duyệt 1.157 hồ sơ với giá trị phê duyệt 9.488 tỷ đồng, tiết kiệm 83 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 0,87%. Đảng ủy sở đã chỉ đạo thực hiện công tác phê duyệt quyết toán và tổng quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo đúng quy định, bảo đảm thời gian và chất lượng. Công tác quản lý thu, chi ngân sách từng bước đi vào ổn định, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao và đảm bảo nguồn cân đối cho các nhiệm vụ chi theo Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua. Cơ cấu chi được điều chỉnh theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển.

Đ/c Nguyễn Đức Chín, phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Hoàng Tín)

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho công chức, đảng viên và người lao động; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy đã chủ động nghiên cứu xây dựng các chuyên đề theo chủ đề riêng của Đảng ủy sát với tình hình thực tế của đảng bộ; học đi đôi với cam kết làm theo, chú trọng làm theo bằng những việc làm cụ thể, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Qua kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ và chất lượng đội ngũ công chức, đảng viên và người lao động ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Triển khai, thực hiện nghiêm túc chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn nghiệp vụ được sắp xếp kiện toàn, từ 07 phòng, giảm còn 06 phòng nghiệp vụ; tinh giản 8 biên chế đảm bảo lộ trình, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đội ngũ công chức sau khi kiện toàn hoạt động có hiệu quả hơn, đáp úng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 và thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban chấp hành Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội (Ảnh: Hoàng Tín)

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí; bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khóa mới và đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Chín, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công Thưởng