Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019

(15:04 | 15/03/2019)

Chiều ngày 15/3/2019, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể công chức, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các đồng chí trong Ban giám đốc cùng toàn thể công chức, đảng viên và người lao động thuộc 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Công Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, chủ trì Hội nghị

                                                 Đồng chí Nguyễn Công Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ,                                              chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Tài chính, chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã tiếp thu qua đĩa ghi hình do đồng chí PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” xuất phát từ những bài học lớn được đúc rút từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Quang cảnh Hội nghị triển khai Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, chuyên đề năm 2019

                                 Quang cảnh Hội nghị triển khai Học tập và làm theo                                                                                tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, chuyên đề năm 2019

Trên cơ sở nhận thức “lấy dân làm gốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 “điều không nên làm” và 6 điều “nên làm” với dân. Người căn dặn cán bộ không bao giờ sai lời hứa, không nên làm hoặc nói gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem thường họ... Còn những điều nên làm là những việc thực tế hằng ngày, liên quan đến người dân, nhất là “làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật”... Làm được như vậy thì dân tin, gốc vững, mà “Gốc có vững thì cây mới bền/Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.

Đồng chí Nguyễn Công Thưởng, thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy thông qua dự thảo Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019 của Đảng ủy Sở Tài chính với chủ đề Nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức trong việc thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan Sở Tài chính”, đồng thời hướng dẫn đảng viên, công chức và người lao động thực hiện viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019, gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Qua học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019, giúp cho công chức, đảng viên và người lao động nâng cao nhận thức và hành động, từ đó duy trì thái độ tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vị chính trị của ngành Tài chính được giao trong năm 2019

Công Thưởng