Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Kết luận thanh tra tài chính đối với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

(10:33 | 16/01/2020)

 Ngày 31/12/2019, Giám đốc Sở Tài chính ban hành Kết luận thanh tra số 110/KL-STC về việc thanh tra tài chính Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện An Minh tỉnh Kiên Giang (Phòng Lao động).  

Qua thanh tra, Sở Tài chính nhận thấy đơn vị cơ bản chấp hành quy định về quản lý tài chính, sử dụng kinh phí ngân sách cấp theo dự toán được giao, có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ làm cơ sở kiểm soát chi và hàng năm có đối chiếu với cơ quan kho bạc huyện đầy đủ. Tuy nhiên, đơn vị đã để xảy ra sai phạm số tiền 3.561.000.000 đồng, với các hành vi: thu để ngoài báo cáo quyết toán; hợp thức hóa chứng từ để chi tiếp khách, đám tang, đám giỗ, hỗ trợ lễ, tết, đi học…; chi vượt và sai quy định; chi tiếp khách sai mục đích; chi sai đối tượng; chi sai nguồn; thanh toán không chứng từ; thanh toán nhưng thực tế không chi; thanh toán cao hơn thực tế chi;  thanh toán hai lần; thanh toán chỉ có biên nhận do công chức của phòng Lao động nhận tiền, không có chứng từ kèm theo; quyết toán nhưng chưa chi, chậm nộp trả ngân sách; mua quà tết tặng gia đình chính sách tồn 6 suất không xác định được đối tượng tặng; đã thanh toán chứng từ nhưng vẫn theo dõi tạm ứng; mất quỹ tiền mặt; sử dụng kinh phí ngân sách cấp năm 2019 chi nộp trả khoản chi sai năm 2018.

Theo Kết luận, Giám đốc Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện An Minh chấn chỉnh trong việc phê duyệt chủ trương chi nguồn đảm bảo xã hội; chỉ đạo Phòng Lao động và các xã, thị trấn trên địa bàn theo dõi, quản lý chặt chẽ nguồn vận động; hàng năm xem xét phê duyệt kế hoạch chi tiết và danh sách đối tượng tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; thường xuyên chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc; chỉ đạo Phòng Lao động thu hồi nộp ngân sách các khoản chi sai, chấn chỉnh trong công tác quản lý tài chính, xin chủ trương chi nguồn đảm bảo xã hội mới thực hiện chi; chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch khi thực hiện thẩm tra quyết toán, cân đối lại tất cả các nguồn kinh phí năm 2019 của Phòng Lao động. Đề nghị Phòng Lao động chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật các chế độ, chính sách về quản lý thu chi tài chính; cuối năm báo cáo quyết toán đầy đủ các khoản thu, kiểm quỹ tiền mặt theo quy định; khắc phục tình trạng chi trước xin chủ trương sau; khắc phục việc chậm nộp ngân sách; chấn chỉnh trong việc thanh toán phải có đầy đủ chứng từ, hóa đơn hợp lệ; quản lý chặt chẽ hơn việc mua quà, cấp phát quà tặng đối tượng chính sách hàng năm; nghiên cứu, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đầy đủ nội dung theo quy định, chấm dứt tình trạng hợp thức hóa chứng từ thanh toán để chi phúc lợi cho tập thể cơ quan; chấn chỉnh và thu hồi các khoản chi tạm ứng cá nhân còn tồn đọng, kéo dài nhiều năm; chấn chỉnh việc mượn nguồn kinh phí ngân sách cấp sử dụng chi hoạt động cơ quan; quản lý tài sản theo quy định.

Về kinh tế: xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1.335.000.000 đồng, báo cáo bổ sung vào quyết toán năm 2019 là 1.572.000.000 đồng, cho thanh toán 592.000.000 đồng, chấn chỉnh trong việc chậm nộp ngân sách 50.000.000 đồng, bổ sung chứng từ bị mất 12.000.000 đồng; đồng thời đề nghị các cơ quan có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 01 tập thể, 12 cá nhân, kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với 04 cá nhân, không có hình thức xử lý đối với 02 cá nhân do đã từ trần và nghỉ việc. Riêng đối với 01 cá nhân, nhận thấy có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước và nguồn tiền vận động quà tết hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời sử dụng tiền ngân sách để nộp ngân sách các khoản thanh toán khống, chi sai quy định, nhưng vẫn không nhìn nhận những sai phạm và thực hiện khắc phục sai phạm chưa tốt, nên Sở Tài chính đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Sơn