Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết công tác tài chính, ngân sách năm 2019

(16:37 | 17/12/2019)

Ngày 16/12/2019, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính, ngân sách năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đến dự Hội nghị có Bà Lê Thị Minh Phụng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ông Nguyễn Đức Chín, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị, cùng với khách mời là đại diện các cơ quan: Cục Thuế, Kho bạc, Hải quan, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thường trực UBND cấp huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch, Chi Cục Thuế, Kho bạc các huyện, thành phố trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết

Trong năm 2019, ngành Tài chính đã chủ động chỉ đạo, điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) chặt chẽ, tiết kiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Cụ thể, ước tổng thu ngân sách năm 2019 là 11.018 tỷ đồng, đạt 105,5% so dự toán, tăng 8,3% so thực hiện năm 2018. Tổng chi NSNN Ước thực hiện là 14.621,58 tỷ đồng, bằng 96,9% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Nhiệm vụ chi cơ bản đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo dự toán và tiến độ thực hiện; đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, an ninh – quốc phòng, các chính sách an sinh xã hội, giải quyết kịp thời kinh phí khắc phục thiên tai, dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khởi, phó giám đốc Sở Tài chính, thông qua báo cáo tổng kết ngành

Việc sử dụng dự phòng ngân sách năm 2019 cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và cơ chế quản lý, đúng thẩm quyền, góp phần xử lý kịp thời các nhiệm vụ chi cấp thiết phát sinh trong điều hành ngân sách địa phương. Trong đó, ngân sách tỉnh chi thực hiện một số nhiệm vụ như sau: Phòng, chống và hỗ trợ kinh phí ứng phó với bệnh dịch tả lợn Châu Phi; sửa chữa hội trường, trang thiết bị phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp; chi trả phụ cấp thôi việc cho những người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; hỗ trợ nông dân sản xuất lúa bị thiệt hại do thiên tai; đảm bảo an ninh, an toàn giao thông...

Tuy nhiên, điều hành ngân sách năm 2019 vẫn còn một số hạn chế như: Triển khai thu ngân sách chưa toàn diện, còn 6/17 khu vực, sắc thuế thu không đạt dự toán (số hụt thu 285,5 tỷ đồng). Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chỉ đạt 84,17% so kế hoạch; các dự án đầu tư XDCB hoàn thành chưa lập hồ sơ quyết toán kịp thời để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra phê duyệt quyết toán...

Đồng chí Lê Thị Minh Phụng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tài chính trong năm 2019: thu ngân sách vượt dự toán, có 100% các huyện, thành phố trong tỉnh có số thu vượt dự toán, có một số huyện có số thu đạt cao là An Minh (đạt 287%), TP Hà Tiên (đạt 197%), U Minh Thượng (đạt 149%), Châu Thành (đạt 135%), Vĩnh Thuận (đạt 127%)... có 11/17 khu vực, sắc thuế đạt và vượt so với dự toán, số vượt thu tuyệt đối là 785,5 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính, các cấp, các ngành, địa phương tăng cường quản lý thu, chống thất thu; siết chặt kỷ luật về chi ngân sách, chi đúng mục tiêu; xây dựng dự toán ngân sách. Bên cạnh đó Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ động chuẩn bị nguồn ngân quỹ để chi trong dịp Tết nguyên đán: chi lương, các chế độ an sinh xã hội, thăm hỏi gia đình chính sách, chỉnh trang đô thị... đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB trong niên độ 2019 để đạt tỷ lệ giải ngân ước thực hiện trong năm; đồng thời trong thời gian tới có kế hoạch chỉ đạo ngành Tài chính khắc phục những hạn chế như thẩm tra quyết toán kịp thời các dự án đầu tư XDCB hoàn thành; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; thu hồi nợ tạm ứng ngân sách; chủ động tham mưu cho thường trực UBND cấp tỉnh và cấp huyện quản lý, điều hành tài chính ngân sách theo phân cấp; Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tài chính về đạo đức công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ quản lý tài chính ngân sách trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Đức Chín, Giám đốc Sở Tài chính, phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị cũng đã đề ra chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2019 của tỉnh nhà, đồng thời triển khai một số giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi công tác điều hành thu, chi ngân sách năm 2020.

Công Thưởng