Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Kết quả điều hành tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

(15:49 | 12/07/2019)

Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ tài chính, ngân sách 6 tháng cuối năm 2019. So với tỷ lệ thu ngân sách trung bình của cả nước thì tổng thu ngân sách của tỉnh Kiên Giang 6 tháng đầu năm đạt khá với số thu là 5.786 tỷ đồng, đạt 55,4% so dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,2% so cùng kỳ năm 2018 (Số trung bình của cả nước là 52,8%).

Kết quả trong 6 thángđầu năm, tổng chi ngân sách của tỉnh  là 5.738 tỷ đồng, đạt 38% so dự toán, trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1.768,8 tỷ đồng, đạt 31,97% so dự toán, tỷ lệ giải ngân này thấp hơn so cùng kỳ năm 2018 (34%), Chi thường xuyên 3.909,1 tỷ đồng, đạt 44% so dự toán, Chi cân đối ngân sách địa phương 8.670 tỷ đồng, đạt 44,3% so dự toán (sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp y tế, quốc phòng - an ninh, quản lý hành chính, nhà nước, Đảng, đoàn thể, sự nghiệp kinh tế …)

                               Đ/c Nguyễn Quốc Khởi, Phó giám đốc Sở Tài chính                               phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác TCNS năm 2018

 Các nhiệm vụ chi cũng được đảm bảo theo dự toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách. Đồng thời kiên quyết cắt giảm những khoản chi chưa thật sự cần thiết để tập trung nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công.

Tuy nhiên, công tác thu chi ngân sách thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, thu nội địa sau khi trừ thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết chỉ đạt 47% dự toán và còn 9/17 khu vực, sắc thuế đạt dưới 50% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp, đạt 30,29% kế hoạch. Không những vậy, chi thường xuyên ở một số lĩnh vực chưa đạt dự toán, nhiều đề tài, dự án, chương trình triển khai, phân bổ kinh phí thực hiện chậm...

Trên cơ sở kết quả thực hiện thu, chi 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tài chính sẽ rà soát các nguồn thu trên địa bàn, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn năm 2019 là 10.648 tỷ đồng, đạt 102% dự toán HĐND tỉnh giao; phấn đấu thực hiện chi ngân sách tỉnh năm 2019 là 14.628,3 tỷ đồng, đạt 97% so dự toán HĐND tỉnh giao.

Công Thưởng