Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Định mức chi tặng quà chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(16:28 | 07/06/2019)

Nhằm tổ chức thực hiện tốt nội dung Luật Người cao tuổi ban hành ngày 23/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người cao tuổi; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

Để thực hiện tốt các nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn trên, Sở Tài chính đã dự thảo Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang để tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp tháng 7/2019.

Nội dung dự thảo Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đối với người cao tuổi có độ tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi. Người cao tuổi sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá từ 100.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt cho đến hiện vật trị giá 200.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt, tùy theo từng độ tuổi.

Riêng đối với người cao tuổi có tuổi thọ là 90 tuổi và 100 tuổi thì thực hiện theo nội dung Thông tư số 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.

Công Thưởng