Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Chính sách hỗ trợ lãi suất vay thương mại đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp.

(15:05 | 28/05/2019)

Nhằm giúp các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tiếp cận hỗ trợ lãi suất vay thương mại theo nội dung Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang tham mưu cho UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Dự thảo Nghị quyết này giúp các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tiếp cận được nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành với mức hỗ trợ bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ.

Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại: Tối đa 8 năm đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; tối đa 6 năm đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư; tối đa 5 năm đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư. Trường hợp dự án của doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập thì thời gian hỗ trợ lãi suất là 8 năm; dự án mà doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị thì được áp dụng hỗ trợ lãi suất theo chu kỳ sản xuất của sản phẩm.

Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: Tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án. Các khoản hỗ trợ hênh lệch lãi suất này sẽ được ngân sách tỉnh cấp trực tiếp cho doanh nghiệp được hỗ trợ.

Dự kiến, dự thảo Nghị quyết này sẽ được UBND tỉnh Kiên Giang trình Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp thứ 13, khóa IX dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/7/2019 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019).

Công Thưởng