Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Tăng thu NSNN qua công tác thanh tra,kiểm tra, thu hồi nợ đọng

(08:01 | 10/12/2018)

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng; quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, cơ quan thuế, hải quan đã xử lý tăng thu cho NSNN nhiều nghìn tỷ đồng. Đây những kết quả đáng chú ý trong công tác quản lý thu nội địa tại Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 11 năm 2018, chương trình công tác tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, về lĩnh vực thuế, tính đến ngày 26/11/2018, cơ quan Thuế đã thực hiện gần 78,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và kiểm tra trên 424,96 nghìn hồ sơ tại trụ sở cơ quan Thuế, kiến nghị xử lý thu vào NSNN gần 15,4 nghìn tỷ đồng (số đã nộp vào NSNN 10,2 nghìn tỷ đồng); Chống chuyển giá, giảm lỗ trên 25,1 nghìn tỷ đồng; Thu hồi được 28,1 nghìn tỷ đồng nợ thuế.

Về lĩnh vực hải quan, tính đến ngày 15/11/2018, cơ quan Hải quan đã thực hiện 6,5 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào ngân sách 2.000 tỷ đồng; Đôn đốc, xử lý thu hồi 1.333 tỷ đồng nợ thuế; Phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 15,5 nghìn vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý tăng thu cho ngân sách 306 tỷ đồng; Cơ quan Hải quan đã khởi tố 62 vụ và chuyển các cơ quan khởi tố 99 vụ.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã tích cực, chủ động, quyết liệt trong công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống chuyển giá.

Để hoàn thành đạt và vượt nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 được giao, trong thời gian còn lại của năm 2018, cơ quan thuế và hải quan sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá.

Riêng đối với lĩnh vực thuế, tháng 12/2018, cơ quan Thuế các cấp sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đưa tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% tổng thu NSNN như mục tiêu đề ra.

theo: HP (Cổng TTĐT Bộ Tài chính)