TIN NỔI BẬT:

Danh sách báo cáo
Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

CHI TIẾT VĂN BẢN

Tên văn bản:
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức
Số ký hiệu:
09/QĐ-STC
Loại báo cáo:
B51/CK-NSNN
Văn bản quy định:
Thông tư 343/2016/TT-BTC
Ngày công khai:
14/01/2021
Ngày ban hành:
07/01/2021
Năm báo cáo:
2021
Người ký:
Nguyễn Quốc Khởi
Mẫu báo cáo:
B51/CK-NSNN Tải về