Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn bản, trình HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

(08:43 | 21/05/2019)

Thực hiện kế hoạch ban hành văn bản quy phạm Pháp luật năm 2019, Sở Tài chính kính mời các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia đóng góp ý kiến cho các văn bản do Sở Tài chính dự thảo để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định về một số chế độ, chính sách nhiệm vụ chi của địa phương cụ thể như sau:

1. Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Nghị quyết quy định chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

3. Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4. Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy và đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

5. Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(Có file đính kèm)

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào