Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Tham gia ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh KG

(14:02 | 26/10/2018)

Sở tài chính đã dự thảo Tờ trình, Quyết định về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đề nghị các Sở và UBND các huyện, thị, thành phố và các doanh nghiệp có ý kiến tham gia góp ý tờ trình, Quyết định.

Văn bản tham gia đóng góp ý kiến gửi về Sở tài chính trước ngày 26/11/2018.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào