STC-Tin giá cả thị trường
  • Hình đại diện
    I – Tình hình chung: Trên địa bàn tỉnh, tình hình cung cầu các mặt hàng trọng yếu tương đối ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10 tăng 0,15% so với tháng trước. Trong đó: Nhóm giao thông tăng cao nhất với mức tăng 1,94%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,10%. Các...
  •  

Liên kết mạng