Giá cả thị trường

 • Hình đại diện
  I – Tình hình chung: Trên địa bàn tỉnh, tình hình cung cầu các mặt hàng trọng yếu tương đối ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10 tăng 0,15% so với tháng trước. Trong đó: Nhóm giao thông tăng cao nhất với mức tăng 1,94%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,10%. Các nhóm còn lại đều giảm như nhóm lương thực giảm 0,04%; nhóm thực phẩm giảm 0,08%; nhóm văn hóa, giải trí và dịch vụ giảm 0,01%, nhóm hàng hóa và dịch vụ ăn uống 0,04%... các nhóm còn lại bình ổn không tăng, không giảm. Chỉ số giá vàng giảm 2,69%, trong khi do giá Đôla Mỹ tăng 0,24% so với tháng trước.
  (11/9/16)
 • Hình đại diện
  Trong tháng 8/2016, giá một số mặt hàng thiết yếu tại thị trường trong nước chủ yếu có xu hướng ổn định hoặc giảm so với tháng 7/2016. Các mặt hàng có xu hướng ổn định như: thực phẩm tươi sống, thép, xi măng, thóc gạo tại miền Bắc, phân bón, đường, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuối. Riêng giá thóc gạo tại miền Nam, thức ăn chăn nuôi, LPG giảm. Cụ thể diễn biến giá một số mặt hàng như sau:
  (9/6/16)
 • Hình đại diện
  Theo báo cáo của Cục Quản lý giá, trong 15 ngày đầu tháng 9/2016, giá một số mặt hàng thiết yếu tại thị trường trong nước có xu hướng ổn định hoặc giảm so với cùng kỳ tháng 8/2016. Các mặt hàng có giá ổn định như: thóc, gạo tẻ thường tại miền Bắc, thực phẩm tươi sống, phân bón urê, đường, xi măng, thép; các mặt hàng có giá giảm nhẹ như thóc, gạo tại miền Nam; riêng giá LPG, xăng dầu tăng. Cụ thể giá một số mặt hàng như sau:
  (9/22/16)
 • Ảnh minh họa: Nguồn Internet
  Theo đó, đến hết ngày 30/6/2016 sau khi đã cộng, trừ tiền lãi phát sinh, số dư Quỹ BOG là 1.495,432 tỷ đồng.
  (8/22/16)
 • Hình đại diện
  Trong tháng 7/2016, giá một số mặt hàng thiết yếu tại thị trường trong nước chủ yếu có xu hướng ổn định hoặc giảm so với tháng 6/2016. Các mặt hàng có xu hướng ổn định như: thực phẩm tươi sống (trừ mặt hàng thịt lợn hơi tăng nhẹ), thép, xi măng, thóc gạo tại miền Bắc, đường, thức ăn chăn nuôi, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuối. Riêng giá thóc gạo tại miền Nam, phân bón u rê, LPG, giá xăng dầu (trừ dầu madut tăng) giảm. Cụ thể diễn biến giá một số mặt hàng như sau:
  (8/18/16)

Liên kết Website