THÔNG TIN BCH CHI ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Lê Thị Lệ Nhi

Bí thư Chi đoàn

 

 SĐT: 0939.229.249

 Email: ltlnhi.stc@kiengiang.gov.vn

 

 

2

Phan Hữu Nghị

PBT Chi đoàn

 

 Email: phnghi.stc@kiengiang.gov.vn

 

3

Đặng Thành Trung

Ủy viên BCH

 

 Email: dttrung.stc@kiengiang.gov.vn

 

4

Phạm Thị Chúc Xuân

Ủy viên BCH

 

 Email: ptcxuan.stc@kiengiang.gov.vn

 

5

Thái Bình Như Hoa Xuân

Ủy viên BCH

 

 Email: tbnhxuan.stc@kiengiang.gov.vn

 

 

Liên kết website