Văn bản pháp quy

Обръщение
Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định phí qua cầu vượt Hòa Điền - Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định phí tham quan Khu du lịch sinh thái Suối Tranh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2014 để bổ sung vốn đầu tư mới và trả nợ vốn tạm mượn đầu tư xây dựng cơ bản.
Nghị Quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang về vay vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.
Nghị Quyết số 129/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang về sử dụng vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2014 để bổ sung vốn đầu tư mới và trả nợ vốn tạm mượn đầu tư xây dựng cơ bản.
Nghị Quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang về quy định lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Nghị Quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang về quy định phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Nghị Quyết số 126/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang về quy định phí qua cầu vượt Hòa Điền - Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Nghị Quyết số 125/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang về quy định phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Nghị Quyết số 124/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang về quy định phí tham quan Khu du lịch sinh thái Suối Tranh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Nghị Quyết số 123/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giangt về quy định lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Nghị Quyết số 122/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 về quy định lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Nghị Quyết số 121/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 về quy định lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Nghị Quyết số 120/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 về quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Nghị Quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang về quy định phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Nghị Quyết số 118/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 về quy định phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Liên kết Website